Wat is Jenaplanonderwijs?

Wat is Jenaplanonderwijs?

In een Jenaplanschool worden kinderen niet alleen getraind in hun kennis maar worden er ook competenties verlangd zoals kunnen samenwerken, communiceren, flexibel zijn, sterk in je schoenen staan, plannen, organiseren en creatieve oplossingen bedenken voor steeds andere problemen… Door de manier van werken in Jenaplanscholen worden kinderen hierin geoefend.
Het onderwijs in de Jenaplanschool omvat dus veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Ze doen dat door deel te nemen aan de zgn. basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren in een ritmisch weekplan.