Ritmisch weekplan

Ritmisch weekplan:

Dagelijks maken wij tijd om met elkaar te praten, te werken, te ontspannen en te feesten. We proberen deze activiteiten op een verantwoorde manier af te wisselen. Die afwisseling vind je terug in het ritmisch weekplan.

Door een duidelijke en overzichtelijke indeling van tijd ontstaat een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuis voelen. We werken met een planning. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn en leren ze hun werk plannen.

De basisactiviteiten omvatten het volgende:

Gesprek: Het gesprek is de basis van veel activiteiten.  Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en begrijpen. Gedachten, gevoelens, ervaringen en standpunten worden uitgewisseld. Kinderen leren omgaan met emoties en werken aan een open sfeer.  Ze krijgen ook de kans zich te uiten, hun mening te geven of te toetsen, kennis door te geven of te verwerven, tot besluiten te komen. Luisterend naar elkaar leren ze elkaar kennen.

Spel: Het spel wordt als ontspannend en plezierig ervaren maar bovenal: spel zorgt voor verbondenheid in een groep! Het zorgt voor vertrouwen, weerbaarheid onder elkaar en voor een stevig draagvlak waarop steeds kan teruggevallen worden.

Werk: Met werk bedoelen we het aanleren, inoefenen en gebruiken van een aantal basisvaardigheden. Die vaardigheden kunnen we gebruiken in al onze andere activiteiten zoals spreekbeurten geven, informatie opzoeken, experimenteren, teksten schrijven, … .
In onze school concretiseren we ‘werk’ op verschillende manieren. We spreken van instructies (uitlegmomenten), blokuren (stiltewerkuren), projectwerk, contractwerk en hoekenwerk.

Viering: Een viering is een bijzonder samenzijn dat wordt georganiseerd binnen de nestgroep of met de hele school. Bedoeling is dat we ervaringen delen met elkaar. Door de viering zetten we belangrijke momenten extra in de verf en leren we van elkaar wat ons bezighoudt. We vieren onze dankbaarheid maar kunnen ons evengoed verbonden voelen in verdriet. Een viering die steeds terugkomt is de weekafsluiting op vrijdagnamiddag met de hele school. Verder vieren we Sinterklaas, Kerst, verjaardagen, de afsluiting van projecten, het begin en einde van het schooljaar, … . Ook als we afscheid moeten nemen van kinderen of teamleden, komen we allemaal samen.