Eigen opvoedingsproject

Opvoedingsproject van de Katholieke Jenaplanschool De Krullevaar:

De Christelijke geloofstraditie inspireert en oriënteert ons op wie we als school willen zijn. We streven ernaar om alle kinderen – verschillend /uniek zoals ze zijn – gelukkig mens te laten zijn en volop te laten leven. Dankbaar het leven vieren, in vreugde en verdriet, staat bij ons centraal. We willen kinderen mooi maken in wie ze zijn. We geven kinderen tijd en ruimte om in een veilige leeromgeving zin te zoeken en te reflecteren over waartoe ze willen leven en wat er zin geeft aan hun leven. We willen onze kinderen al van kleins af aan breed en kritisch naar de wereld leren kijken. De school volgt de leerplannen van het vrij katholiek onderwijs.  De krachtlijnen, het doelgericht werken, de leerlijnen, … worden ter harte genomen.

De Krullevaar is een school met een katholieke identiteit waarin de jenaplanmethodiek wordt toegepast.

Bij ons vind je geen jaarklassen maar huiselijke nestgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. Daardoor stimuleren wij op een natuurlijke wijze dat kinderen van en met elkaar leren. We leren ze rekening houden met de onderlinge verschillen. Zelfstandig werken via contractwerk en individuele ontplooiing zijn kernbegrippen. Uitgangspunt is de motivatie van het kind.

Wereldoriëntatie krijgt een centrale plaats. Door middel van projectonderwijs, waaruit het initiatief van de kinderen komt, willen we de kinderen de wereld laten ontdekken. (breed en kritisch  cfr. visie) De nadruk ligt hierbij op het samen ervaren, ontdekken en onderzoeken.

Onze basisactiviteiten zijn spreken, spelen, werken en vieren. We werken met een ritmisch weekplan (werkrooster) met de bedoeling te werken en te spelen in een ritme van afwisselend inspanning en ontspanning. De basisactiviteiten omvatten het volgende:

Gesprek: Het gesprek is de basis van veel activiteiten.  Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en begrijpen. Gedachten, gevoelens, ervaringen en standpunten worden uitgewisseld. Kinderen leren omgaan met emoties en werken aan een open sfeer.  Ze krijgen ook de kans zich te uiten, hun mening te geven of te toetsen, kennis door te geven of te verwerven, tot besluiten te komen. Luisterend naar elkaar leren ze elkaar kennen.

Spel: Het spel wordt als ontspannend en plezierig ervaren maar bovenal: spel zorgt voor verbondenheid in een groep! Het zorgt voor vertrouwen, weerbaarheid onder elkaar en voor een stevig draagvlak waarop steeds kan teruggevallen worden. 

Werk: Met werk bedoelen we het aanleren, inoefenen en gebruiken van een aantal basisvaardigheden. Die vaardigheden kunnen we gebruiken in al onze andere activiteiten zoals spreekbeurten geven, informatie opzoeken, experimenteren, teksten schrijven, … .
In onze school concretiseren we ‘werk’ op verschillende manieren. We spreken van instructies (uitlegmomenten), blokuren (stiltewerkuren), projectwerk, contractwerk en hoekenwerk.

Viering: Een viering is een bijzonder samenzijn dat wordt georganiseerd binnen de nestgroep of met de hele school. Bedoeling is dat we ervaringen delen met elkaar. Door de viering zetten we belangrijke momenten extra in de verf en leren we van elkaar wat ons bezighoudt. We vieren onze dankbaarheid maar kunnen ons evengoed verbonden voelen in verdriet. We vieren dat het positieve het haalt op het negatieve. Zo maken we van onze kinderen verrijzeniskinderen. Een viering die steeds terugkomt is de weekafsluiting op vrijdagnamiddag met de hele school. Verder vieren we Sinterklaas, Kerst, verjaardagen, de afsluiting van projecten, het begin en einde van het schooljaar, … . Ook als we afscheid moeten nemen van kinderen of teamleden, komen we allemaal samen.

De Krullevaar laat elk kind zich zoveel mogelijk ontwikkelen op eigen niveau en naar eigen mogelijkheid. Kinderen werken ondanks, of dankzij, hun uniek zijn met elkaar samen.

Zo oefenen ze al sprekend, spelend, werkend en vierend de praktijk van alle dag.

Met een doel leren maakt leren leuk!