Heterogene nestgroepen

Heterogene nestgroepen:

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Dan kun je van elkaar leren – mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz.
De school gaat ervan uit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Om die reden worden ze in nestgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.In een Jenaplanschool vind je geen jaarklassen maar huiselijke nestgroepen met kinderen van verschillende leeftijden.

Elke nestgroep heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht wordt. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte, hun ruimte.In een Jenaplanschool komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Het is onrechtvaardig om die te negeren. Dat gaat ten koste van allen die andere dan gemiddelde mogelijkheden hebben, van zwakkeren die recht hebben op extra hulp en bescherming, van kinderen die zich in een langzamer tempo ontwikkelen en van kinderen die meer aankunnen dan hun leeftijdsgenoten.
Kinderen worden in een Jenaplanschool geleerd op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in een Jenaplanschool.
Een gevolg van het inrichten van nestgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een jongste wordt oudste, een oudste wordt jongste. Daardoor doen de kinderen belangrijke sociale ervaringen op. In dit opzicht zelfs meer dan in een gezin mogelijk is. De leerkracht helpt de kinderen bij dit ingewikkelde leerproces.